Opdateret pr. 31.12.23

Billederne af fugle er delt op i tre kateggorier.

Fugle R = Rovfugle

Fugle V = Fugle med tilknytning til vand/vådområder. Dog er sangere og lignende småfugle

               lagt under Fugle A.

Fugle A = Andre fugle

I nogle af kategorierne kan der være flere sider for at lette gennemsynet. Fuglene er lagt i alfabetisk orden efter det fælles "efternavn" som f.eks. spurv, sanger eller mejse, selvom det ikke altid passer med slægtskabet.

Desuden er der flere separate sider med særlige baggrunde.